IMG_2336.jpg

Riffelindskydning Træning og afholdelse af Obligatorisk Riffel Skydeforløb.

Antvorskov Jægerlaug

På Antvorskov Kasernes skydebaner

Parcelgårdvej 14 a.

4200 Slagelse

 Att: Dan Andersen, mobil:40 41 97 70 eller mail: d.hausner@stofanet.dk

Obligatorisk Riffelskyde forløb.

Vi ses til april 2023.

Riffelskydning indskydning/træning.

 Vi ses til april 2023.

                                                           

Riffelprøver: se: 

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/riffelproeve/

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/